Dodatkowe zajęcia w roku szkolnym 2020/2021

klasy 0-III

mgr Andrzej Karnicki

Psychomotoryka

oddział przedszkolny

czwartek 10.00 -10.30

mgr Ilona Widera, mgr Agnieszka Szafrańska, mgr Marzena Sojda

Kampania edukacyjno-informacyjna „ Mogę! Zatrzymaj smog - przedszkolaku złap oddech”

kl.0 


mgr A. Szafrańska 

Warsztaty malowania na szkle i tkaninie

kl.0 i kl.I – VIII

jeden raz w miesiącu

mgr Ilona Reimann 

Projekt edukacyjny „Mali matematycy. Gdzie kryje się matematyka?”

kl.Ia

pierwsza środa miesiąca  11.45 - 12.30

mgr Iwona Kruzel 

Projekt edukacyjny „Mali matematycy. Gdzie kryje się matematyka?”

kl.Ib

pierwszy wtorek miesiąca 12.45 - 13.30

mgr Dorota Kołodziejczyk

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze

kl.IIa

środa 11.45 – 12.30

mgr Dorota Kołodziejczyk

Koło matematyczne - „Matematyka z uśmiechem ”

kl. IIa

piątek 8.00 – 8.45

mgr Dorota Konieczniak

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze

kl.IIb

czwartek 12.45 – 13.30

mgr Dorota Konieczniak 

Koło matematyczne - „Matematyka z uśmiechem ”

kl. IIb

piątek 12.45 – 13.30

mgr Dorota Kołodziejczyk, mgr Dorota Konieczniak

Projekt edukacyjny „Czytam z klasą lekturki spod chmurki"

kl. IIa i IIb

czwartek, 2 razy w miesiącu

mgr Joanna Czyż

„Pierwsza pomoc emocjonalna”

klasy I-III

wtorek 13.45-14.30,  2 razy w miesiącu

mgr Ilona Widera 

zajęcia logopedyczne

k. 0-III, cały rok szkolny

kl.0-czwartek, 8.00-8.45,

kl.I- środa, 12.00-12.45,

kl.II- poniedziałek, 12.00-12.45,

kl.III- wtorek, 12.00-12.45

mgr Beata Łapeta

„Z matematyką na ty”- zajęcia rozwijające kompetencje matematyczne

kl.III

poniedziałek 12.45-13.30

piątek 11.45-12.30

mgr Beata Łapeta

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

kl.III

czwartek,  12.45-13.30

mgr Ilona Widera, mgr Dominika Oruba, mgr Marzena Sojda, mgr Beata Łapeta

Gazetka szkolna „Amonitek”, 

kl.I-III

cały rok szkolny

klasy IV-VIII

mgr Ewa Bajor

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. polskiego Kolory wyobraźni – rozwijanie twórczości literackiej uczniów”

kl.VI 

grupa dziewcząt -środa 13.45 -14.30,

grupa chłopców – piątek 12.45 – 13.30

mgr Ewa Bajor

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. polskiego „Radość pisania. Uczeń twórcą tekstów kultury”

kl.VIII

gr. I – środa 8.00 – 8.45,

gr. II – wtorek 8.55 – 9.40

mgr Ewa Bajor 

Zajęcia z języka polskiego dla klasy 8 przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty „Radość pisania, magia czytania”

kl. VIII

Czwartek 8.00 – 8.45  

mgr Elżbieta Pierzchała 

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego

kl. VII

VII A – środa 8.00 -8.45,

VII B – piątek 8.00 – 8.45

mgr Barbara Ośkiewicz

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. angielskiego „Zdasz to”

kl.VIIa

cały rok szkolny,

środa 8.00-8.45

mgr Jakub Piekarczyk

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

kl. VIIb

kl.VIII

kl.VIII  środa 15.25 -16.10,

kl.VIIb ,  wtorek 7.10 -7. 55

mgr Jakub Piekarczyk

MYSTERY SKYPE

kl.VI i kl.VIII

listopad, styczeń, marzec , maj

mgr Jakub Piekarczyk 

E – Twinning

kl.VI 

marzec – maj

mgr Urszula Aleksandrowicz 

Koło z j. niemieckiego „ DEUTSCH MIT SPAβ”

kl. VI

1 raz w tygodniu

mgr Urszula Aleksandrowicz, mgr Dorota Konieczniak

Trening umiejętności społecznych

kl.VIIa i VIIb

1 raz w miesiącu

mgr B. Trzeciakowska

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki

kl.VIII

wtorek 8.00 – 8.45

mgr B. Trzeciakowska

Koło matematyczne „Z matematyką na ty” - zajęcia dla uczniów zainteresowanych matematyką

poniedziałek, 7.30 -8.00

mgr B. Trzeciakowska

Koło matematyczne 

kl. VI i VII

kl.VI - środa, 8.00-8.45,

kl.VIIa - piątek, 14.45-15.30,

kl.VIIb - poniedziałek, 8.00-8.45 

mgr Agnieszka Pustuł

Zajęcia rozwijające kompetencje matematyczne

kl. VIII

2 razy w miesiącu, poniedziałek 14.40 -15.25, 

mgr Agnieszka Pustuł

Trening umiejętności matematycznych

kl.VIII

2 razy w miesiącu, poniedziałek 14.40 – 15.25

mgr Agnieszka Pustuł

Szkolne koło wolontariatu „Pomocni razem”

kl.IV-VIII

kl.IV-VIII, październik – maj

mgr Ewa Koster 

Projekt geograficzny Nowa Misja EarthKam

kl. VII -VIII

działania długoterminowe zmieniające się co dwa miesiące

mgr Katarzyna Morel

„Gramatyka nie musi być nudna”- zajęcia wyrównawcze z języka polskiego z wykorzystaniem tablicy interaktywnej

kl.IV

czwartek 8.00 – 8.45

mgr ks. Szymon Całus 

Rozmowy niekontrolowane

kl.VI i VII

wtorek, 14.35-15.20,

1 raz w miesiącu

mgr Anna Możejko- Suchcicka

Koło muzyczne „I TY możesz grać” 

kl. IV – VI

poniedziałek 16.00 – 17.00