Zadania zrealizowane z budżetu państwa

Szkoła Podstawowa nr 2 otrzymała dofinansowanie w kwocie 80 000 zł z budżetu państwa w ramach programu:

POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU.

Środki zostaną przeznaczone na wyposażenie kuchni szkolnej i stołówki.