Świetlica w bieżącym roku szkolnym czynna jest codziennie
w godzinach od 7.00 – 8.50 i 11.30 – 15.30. W świetlicy pracuje czterech wychowawców
w łącznym wymiarze 36 godzin tygodniowo.

Świetlica zapewnia opiekę wszystkim potrzebującym uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po ich zakończeniu, stwarza warunków do wypoczynku, zjedzenia posiłku i odrobienia prac domowych. Dzieci uczą się m.in. umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej., poczucia estetyki oraz wrażliwości na ład, porządek, są wdrażane do przestrzegania zasad higieny osobistej.

W świetlicy realizowane są następujące rodzaje zajęć:

  • dydaktyczne (pomoc w odrabianiu lekcji, ćwiczenie umiejętności poprawnej pisowni pod względem ortograficznym, rozwiązywanie zadań matematycznych, ćwiczenia rozwijające umiejętność logicznego myślenia, koncentrację, pamięć, percepcję wzrokowo-słuchową),

  • rekreacyjne (gry i zabawy stolikowe, piłkarzyki, zabawy ruchowe na placu zabaw i boisku szkolnym),

  • zajęcia plastyczne (arteterapia), tematycznie skorelowane z planem pracy świetlicy,

  • zabawy na dobry klimat w grupie,

  • bajkoterapia.

W świetlicy szkolnej znajduje się stołówka szkolna, gdzie uczniowie mogą zjeść dwudaniowy obiad w cenie 5zł za dzień.

I przerwa obiadowa – kl. I – II – 11.30 – 11.45

II przerwa obiadowa – kl. III – V – 12.30 – 12.45

III przerwa obiadowa – kl. VI – VIII – 13.30 – 13.40