WYBORY SZKOLNEGO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 Jak wiecie Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły i wszyscy mogą wpływać na to, co się w niej dzieje. Wszyscy uczniowie nie mogą jednak rządzić jednocześnie, więc aby samorząd sprawnie funkcjonował, trzeba wyłonić jego władze, czyli przedstawicieli uczniów, którzy będą działać w imieniu kolegów i reprezentować ich interesy wobec władz szkolnych.

 Wybierane władze samorządu uczniowskiego to:

  • rada samorządu, czyli uczniowie wchodzący w skład samorządów klasowych poszczególnych klas.
  • zarząd, na czele którego stoi przewodniczący kierujący bieżącą pracą samorządu i reprezentujący go w kontaktach z władzami szkoły i nauczycielami.

ZARZĄD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO na rok szkolny 2023/2024

Przewodniczący: Aleksander Śpiewak

Z-ca przewodniczącego: Emilia Kramarzyk

Członek: Maksymilian Poloczek

Członek: Mateusz Janczak

Funkcje opiekunów samorządu uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Myszkowie w roku szkolnym 2023/2024 pełnią:

mgr Elżbieta Pierzchała, mgr Tomasz Dusza