PLAN PRACY
SZKOLNEJ KASY OSZCZĘDNOŚCI SKO

 I.  CELE KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA

 • kształtowanie wśród uczniów nawyku – systematycznego oszczędzania,
 • wyrabianie nawyku systematyczności i wytrwałości w gromadzeniu wkładów,
 • kształtowanie nawyku celowego wydatkowania zaoszczędzonych pieniędzy,
 • popularyzacja wiedzy o działalności banków spółdzielczych przyzwyczajanie do korzystania z usług bankowych,
 • pozyskiwanie uczniów jako potencjalnych klientów,
 • wzbogacanie słownictwa ucznia,
 • rozwijanie poczucia przynależności do grupy i odpowiedzialności za podejmowane wspólne działania.

II.  FORMY PRACY Z UCZNIEM

 • Wydawanie książeczek SKO i prowadzenie ewidencji.
 • Dokonywanie wpłat i wypłat na książeczki SKO.
 • Organizowanie i przeprowadzanie konkursów, quizów, kiermaszy, akcji i imprez ogólnoszkolnych.
 • Przygotowanie inscenizacji o oszczędzaniu.
 • Organizowanie i przeprowadzanie zbiórek surowców wtórnych.
 • Komponowanie szaty graficznej kroniki SKO
 • Redagowanie tekstów własnych.
 • Wyszukiwanie informacji w Internecie i innych źródłach.

 III. PLANOWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW

 • uczy się przedsiębiorczości,
 • bierze udział w konkursach, quizach, kiermaszach, akcjach,
 • dokonuje selekcji zgromadzonych materiałów,
 • znajduje w Internecie i innych źródłach informacje na temat historii pieniądza,
 • zdobywa umiejętności redakcyjne.

Opiekun SKO
Dorota Kołodziejczyk

**********************************************************************

„SKO uczy oszczędności.”

Ważną rolę w codziennym życiu człowieka odgrywa umiejętność właściwego gospodarowania pieniędzmi. Powinniśmy się jej uczyć od najmłodszych lat. Taką możliwość daje uczniom Szkolna Kasa Oszczędności. Opiekunem SKO jest – p. Dorota Kołodziejczyk. W każdy roku uczniowie uczą się oszczędzania, a szkoła bierze udział w konkursie  „Dziś oszczędzam w SKO – jutro w Banku Spółdzielczym”

W tym roku nasza szkoła zajęła III miejsce w międzypowiatowym konkursie SKO. Dzięki wygranej w konkursie otrzymaliśmy nagrodę pieniężną oraz książki do biblioteki.

Już kolejny raz nasza szkoła przystąpiła do konkursu

“Dziś oszczędzam w SKO – jutro w Banku Spółdzielczym”.

 Zapraszamy do udziału wszystkich uczniów klas I – VI.

Klasa III pod kierunkiem p. Doroty Kołodziejczyk przygotowała inscenizację rozpoczynającej systematyczne oszczędzanie wszystkich uczniów w Szkole Podstawowej pt. „SKO uczy oszczędności”

Ogłaszamy następujące konkursy:

1. Międzyklasowy konkurs – wyrabianie nawyku systematyczności i wytrwałości w gromadzeniu wkładów na książeczce SKO
2. Plastyczny dla klas I – III  „SKO to dobra sprawa – oszczędzanie i zabawa”
3. Literacki dla klas IV – VI  na najciekawszą rymowankę lub hasło o oszczędzaniu „Od października wpłacasz złotówki, a w czerwcu wypłacasz stówki”.

Na zakończenie roku szkolnego, uczniowie, którzy wyróżniają się systematycznością oszczędzania otrzymają upominki.