Zamówienia publiczne

Zamówienie publiczne nr 1 (2021r.)

Zaproszenie do składania ofert na “Zakup sprzętu kuchennego stanowiącego wyposażenie kuchni szkolnej” w ramach Wieloletniego Rządowego Programu Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023.

Zamówienie publiczne nr 2 (2020r.)

Zaproszenie do składania ofert na “Zakup sprzętu kuchennego stanowiącego wyposażenie kuchni szkolnej” w ramach Wieloletniego Rządowego Programu Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023.

Zamówienie publiczne nr 1 (2019r.)

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i specyfikacji technicznych polegających na termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II zlokalizowanego przy ul. Jaworznickiej 34 w Myszkowie wraz z zagospodarowaniem terenu szkoły oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad zamawianą dokumentacją.