Zamówienia publiczne

Zamówienie publiczne nr 1 (2022r.)

Zaproszenie do składania ofert na zakup energii elektrycznej.

 

 

Zamówienie publiczne nr 4 (2021r.)

Zaproszenie do składania ofert: “Remont placu zabaw”

Zamówienie publiczne nr 3 (2021r.)

Zaproszenie do składania ofert: “Zakup wyposażenia stanowisk – do projektu “Laboratorium Przyszłości” 

Zamówienie publiczne nr 2 (2021r.)

Zaproszenie do składania ofert: “„Zakup sprzętu kuchennego stanowiącego wyposażenie szkolnej pracowni kulinarnej  oraz gablot i pakietu produktów  podstawowych  w ramach  realizacji projektu rządowego ,,Laboratorium  przyszłości”.
Magdalena Zaczkowska Dyrektor SP 2 Myszków

Zamówienie publiczne nr 1 (2021r.)

Zaproszenie do składania ofert na “Zakup sprzętu kuchennego stanowiącego wyposażenie kuchni szkolnej” w ramach Wieloletniego Rządowego Programu Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023.

Zamówienie publiczne nr 2 (2020r.)

Zaproszenie do składania ofert na “Zakup sprzętu kuchennego stanowiącego wyposażenie kuchni szkolnej” w ramach Wieloletniego Rządowego Programu Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023.

Zamówienie publiczne nr 1 (2019r.)

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i specyfikacji technicznych polegających na termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II zlokalizowanego przy ul. Jaworznickiej 34 w Myszkowie wraz z zagospodarowaniem terenu szkoły oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad zamawianą dokumentacją.