WYKAZ PODMIOTÓW UDZIELAJACYCH SWIADCZEŃ OPIEKI_ZDROWOTNEJ W TYM TRANSPORTU SANITARNEGO WYKONYWANYCH W ZWIAZKU Z_PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19