Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w formie zdalnej – mgr Joanna Czyż – pedagog szkolny


 
Na stronie internetowej szkoły w planie  lekcji zdalnych  znajduje się plan zajęć – Zajęcia dodatkowe, koła.  Aby uczeń mógł wziąć udział w rozmowie z pedagogiem szkolnym (od poniedziałku do piątku w godz. 16.00 – 17.00) musi kliknąć w okienko wsparcie pedagoga w danym dniu.

W każdy poniedziałek w godz. 17.00 – 18.00  Rodzice mogą skontaktować się z pedagogiem  szkolnym wysyłając wiadomość poprzez dziennik librus.

Dodatkowe formy kontaktu z pedagogiem: adres e-mail: joanna_czyz@sp2myszkow.pl oraz pod nr tel.: 34 313 06 01 (w godzinach pracy sekretariatu szkoły,  od godz. 7.30 –  15.30).

Publiczna  Poradnia  Psychologiczno-Pedagogiczna w Myszkowie

            W Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myszkowie udzielana jest pomoc psychologiczno – pedagogiczna. W celu ustalenia terminu wizyty Rodzice proszeni
są  o wcześniejszą rejestrację  telefoniczną pod nr tel. 34 313 03 67.

E-mail:

ppppmysz@interia.pl

Adres poradni: Myszków, ul. Partyzantów 21. Wejście boczne – I piętro.

Poradnia czynna jest w godz. 7.00 do 18.00 (piątek od 7.00 do 15.00).

 

Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży

            W Centrum Medycznym EDEN w Myszkowie przy ulicy Zawierckiej 18  Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży oferuje wsparcie wyspecjalizowanego zespołu psychologów i psychoterapeutów.

            Oferta Ośrodka skierowana jest dla dzieci i młodzieży, które nie wymagają interwencji psychiatry, ale cierpią ponieważ  maja trudności w zrozumieniu swoich potrzeb, emocji i zachowań, spotykają się z licznymi sytuacjami kryzysowymi, problemami komunikacyjnymi z rodzicami, rodzeństwem, nauczycielami, doświadczają zaburzeń lękowych, depresyjnych, adaptacyjnych, odżywiania, psychosomatycznych, zachowują się agresywnie, impulsywnie i stosują zachowania autodestrukcyjne. Od osób zgłaszających się do Ośrodka  nie wymaga się skierowania, a wizyty są bezpłatne w ramach NFZ. Ośrodek działa także w soboty.

            Wszelkie informacje o działalności  Ośrodka na stronie internetowej:  www.edenmed.pl,

 

Zapraszamy!

 

 

BY POWSTAŁ DOM TRZEBA WIELE TROSKI. NIE POZWÓL MU SIĘ ROZSYPAĆ”

Drodzy Uczniowie, Rodzice, Nauczyciele

Nasza szkoła przyłączyła się do kampanii społecznej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „By powstał dom trzeba wiele troski. Nie pozwól mu się rozsypać”.

Celem Kampanii realizowanej w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie jest podniesienie świadomości społeczeństwa i uwrażliwienie go na zjawisko przemocy w rodzinie, szczególnie w okresie epidemii wywołanej przez COVID-19 oraz dotarcie do szerokiego grona polskiego społeczeństwa, jak również wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży zagrożonych lub dotkniętych przemocą w rodzinie.

W ramach Kampanii przygotowano, między innymi, krótkie animowane formy filmowe dedykowane uczniom szkół podstawowych, z uwzględnieniem grup wiekowych uczniów klas I-III i IV-VIII, które służyć będą realizacji założonych celów kampanii. Zapraszamy do oglądania!