Plan lekcji zdalnych

PLAN LEKCJI ZDALNYCH DLA KLAS IV-VIII

4B

6

`Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

08:00 – 08:35

Język angielski
Piekarczyk Jakub 

Język angielski
– chłopcy, Piekarczyk Jakub

 

Język angielski
Piekarczyk Jakub 

Język angielski
– chłopcy, Piekarczyk Jakub 

08:55 – 09:30

Muzyka
 -Możejko-Suchcicka Anna
  

Religia 
 – Całus Szymon
 

Historia
 – Zaczkowska Magdalena 

Informatyka
Piekarczyk Jakub


Wychowanie fizyczne
chłopcy, Karnicki Andrzej
 

Matematyka
 – Pustuł Agnieszka 

09:50 – 10:25

Historia
 -Zaczkowska Magdalena
 

Biologia
 – Trzcionka Eliza  

Język polski
 – Bajor Ewa 

Matematyka
 – Pustuł Agnieszka 

Język polski
 – Bajor Ewa  

10:45 – 11:20

Matematyka
 – Pustuł Agnieszka 

Matematyka
 – Pustuł Agnieszka 

Technika
 – Trzcionka Eliza 

Religia 
 – Całus Szymon
  

Zajęcia z wychowawcą
 – Trzeciakowska Bożena  

11:45 – 12:20

Język polski
 – Bajor Ewa 

Wychowanie fizyczne
dziewczęta, Pustuł Agnieszka
 


Wychowanie fizyczne
chłopcy, Karnicki Andrzej

Plastyka
 – Kruzel Iwona 

Język polski
 – Bajor Ewa
 

Wychowanie fizyczne
chłopcy,  Karnicki Andrzej 


Wychowanie fizyczne
– dziewczęta, Pustuł Agnieszka
 

12:45 – 13:20

Wychowanie fizyczne
-chłopcy, Karnicki Andrzej 

Język polski
 – Bajor Ewa 

Wychowanie fizyczne
 – Pustuł Agnieszka  


Wychowanie fizyczne
– chłopcy, Karnicki Andrzej
 

Wychowanie fizyczne
 Pustuł Agnieszka 

Język angielski
dziewczęta, Piekarczyk Jakub

 

 

13:45 – 14:20

 

Geografia
 – Koster Ewa
 

Język angielski
– chłopcy, Piekarczyk Jakub


 

 

3

7a

7b

8

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

08:00 – 08:35

Język polski
 – Bajor Ewa

 

Język angielski
– gr. 2,Czyż Joanna
 

 

Matematyka
 – Pustuł Agnieszka

08:55 – 09:30

Język angielski
– gr.1, Piekarczyk Jakub


Język niemiecki
– gr.2, Morawiec Katarzyna

Język angielski
– gr.1, Piekarczyk Jakub
 

Język polski
 – Bajor Ewa

Język polski
 – Bajor Ewa

Język polski
 – Bajor Ewa

09:50 – 10:25

Matematyka
 – Pustuł Agnieszka

Matematyka
 – Pustuł Agnieszka

Chemia
 – Pustuł Agnieszka

Zajęcia z wychowawcą
 – Bajor Ewa

Język angielski
– grupa 1, Piekarczyk Jakub


Język niemiecki
– grupa 2, Morawiec Katarzyna
 

10:45 – 11:20

Język niemiecki
– gr.1, Morawiec Katarzyna


Język angielski
– grupa 2, Piekarczyk Jakub
 

Język polski
 – Bajor Ewa

Historia
 – Zaczkowska Magdalena

Matematyka
 – Pustuł Agnieszka

Język niemiecki
– grupa 1, Morawiec Katarzyna
 


Język angielski
– grupa 2, Piekarczyk Jakub

11:45 – 12:20

Chemia
 – Pustuł Agnieszka

Wiedza o społeczeństwie 
 -Zaczkowska Magdalena
 

Fizyka
 – Maroń Katarzyna

Religia 
 – Całus Szymon 

Wychowanie do życia w rodzinie
 – Czyż Joanna
  

12:45 – 13:20

Historia
 – Zaczkowska Magdalena

Religia 
 – Całus Szymon 

Wiedza o społeczeństwie 
 – Zaczkowska Magdalena

Geografia
 – Koster Ewa

Fizyka
 – Maroń Katarzyna

13:45 – 14:20

Wychowanie fizyczne
 – Karnicki Andrzej
 

Biologia
 – Trzcionka Eliza

Wychowanie fizyczne
 – Karnicki Andrzej 

Wychowanie fizyczne
 – Karnicki Andrzej 

Informatyka
– grupa 1, Piekarczyk Jakub 

14:40 – 15:15

 

Wychowanie fizyczne
 – Karnicki Andrzej  

Informatyka
– gr. 2, Piekarczyk Jakub
 

Edukacja dla bezpieczeństwa
 – Janocha Agnieszka 

 

Zajęcia dodatkowe – koła

Zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej