ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

Informacja dla rodziców w związku z działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Myszkowie

1. Zarządzenie dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Myszkowie

2. Wzór zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego w okresie obowiązywania rozporządzenia MEN dotyczącego zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19

3. Oświadczenie rodzica (wersja informacyjna)

Oświadczenie

Zgłoszenie dziecka

projekty

Drodzy Rodzice!

 

W roku szkolnym 2020/2021 nasz Oddział Przedszkolny przystąpił do II edycji kampanii edukacyjno-informacyjnej
pt. “Mogę! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku – złap oddech”, mającej na celu podniesienie świadomości ekologicznej
w zakresie wpływu zanieczyszczonego środowiska na zdrowie.

 Dzięki udziałowi w kampanii otrzymaliśmy pomoc rzeczową w postaci oczyszczacza powietrza, który dba o zdrowe płuca naszych dzieci.
 
Kampania jest finansowana ze środków Samorządu Województwa Śląskiego przy współudziale środków
Wojewódzkie Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.