Informacja o próbnym egzaminie ósmoklasisty

Próbny egzamin ósmoklasisty 2021/2022

I semestr

23 – 25 listopada 2021r. próbny egzamin ósmoklasisty przygotowany przez wydawnictwo WSiP

6 – 8 grudnia 2021 r. próbny egzamin ósmoklasisty przygotowany przez wydawnictwo OPERON

II semestr

marzec 2022r.