Informacja o próbnym egzaminie ósmoklasisty

Po feriach uczniowie klasy ósmej przystąpili w formie zdalnej do próbnego egzaminu z języka polskiego, matematyki oraz języka angielskiego.
Zadania egzaminacyjne zostały dostosowane do nowych wytycznych MEN oraz formuły, której ósmoklasiści mogą się spodziewać w maju 2021 roku.
Wyjątkowo w roku 2021 roku egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych podanych w aneksach do rozporządzenia MEN z dnia 16 grudnia 2020 r.
Próbny egzamin przeprowadzony został w celu diagnozy poziomu wiedzy i stopnia opanowania umiejętności uczniów, wymaganych przed ukończeniem II etapu edukacyjnego. Pozwolił on określić obszary materiału, które wymagają utrwalenia oraz te, które zostały przyswojone na poziomie zadowalającym. Uczniowie z kolei mieli okazję poznać procedury egzaminacyjne oraz sprawdzić stopień opanowania przez siebie treści programowych.
W marcu 2021 roku ósmoklasiści przystąpią do dwóch kolejnych próbnych egzaminów, przygotowanych zgodnie z obowiązującymi w roku szkolnym 2020/2021 wymaganiami.
  • I termin próbnego egzaminu z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego : 2,3,4 marca 2021r.
    (arkusze przygotowane przez Wydawnictwo WSiP)
  • II termin próbnego egzaminu z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego : 17,18,19 marca 2021r.
    (arkusze przygotowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną).