Szanowni Rodzice!

Od marca 2020r. rozpocznie się okres wdrażania dziennika elektronicznego w naszej szkole. W związku z tym przedsięwzięciem zaistniała potrzeba doposażenia szkoły w urządzenia komputerowe. W drodze zapytania ofertowego została wyłoniona firma (iCOD.pl Sp.zo.o. Bielsko – Biała) od której zakupiony został niezbędny sprzęt komputerowy (10 nowych laptopów) oraz zmodernizowany  istniejący. Wdrożenie dziennika w naszej szkole będzie trwało od marca do czerwca 2020r. W tym czasie zostanie przeszkolona kadra pedagogiczna oraz rozpocznie się 4- miesięczny okres próbny. Dziennik elektroniczny na platformie komputerowej zostanie Państwu udostępniony od 1 września 2020 r.

Dyrektor SP Nr 2