Działania profilaktyczno – wychowawcze

Podejmując działania profilaktyczno – wychowawcze szczególną uwagę zwracamy
na promocję zdrowego stylu życia, wolnego od uzależnień, rozwijanie wśród uczniów umiejętności, niezbędnych w kontaktach z innymi ludźmi, takich jak tolerancja, otwartość, życzliwość, empatia, bezinteresowność, szacunek dla innych, rozwijanie umiejętności panowania nad własnymi emocjami (złością, agresją), asertywności.

Tak jak co roku dzieci i młodzież biorą udział w Ogólnopolskiej Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Uczniowie aktywnie uczestniczą w konkursach, organizowanych
w ramach kampanii i w każdej jej edycji znajdują się w gronie osób nagrodzonych.

Uczniowie z klas I – VIII, w miarę potrzeb, uczestniczą w programie „Pomocna dłoń”. Program obejmuje następujące zagadnienia: integrację grupy, pokojowe rozwiązywanie konfliktów, radzenie sobie z negatywnymi emocjami, umiejętność okazywania uczuć, zasady pracy w grupie, umiejętność odmawiania, efektywne porozumiewanie się w grupie rówieśniczej. Uczniowie podczas tych zajęć zdobywają pozytywne doświadczenia społeczne, uczą się wyrażać swoje poglądy i uczucia.

Dla uczniów z klas I – III zaplanowany jest cykl zajęć Uwierz w siebie, poświęcony budowaniu poczucia własnej wartości, empatii, przyjaźni.

W klasach starszych realizowany jest cykl zajęć Rozwijamy swoje umiejętności interpersonalne. Zajęcia te poświęcone są sposobom i potrzebom ustalania norm i zasad regulujących życie człowieka, powodom zachowań agresywnych, charakterystycznych dla klasy, redukowaniu zachowań agresywnych – wypracowaniu alternatywnych sposobów rozładowania trudnych emocji. Uczniowie wezmą udział w warsztatach profilaktycznych Życzliwość na co dzień, nie tylko od święta”, Europejski Kodeks Walki z Rakiem” oraz „Żyję zdrowo, bez nałogów”.

W klasach IV i VI kontynuowany jest program profilaktyczno – wychowawczy „Silni razem”. Uczniowie podczas zajęć rozwijają swoje umiejętności w zakresie radzenia sobie
z negatywnymi emocjami, uczą się tolerancji, życzliwości, empatii, podnoszą poczucie własnej wartości.

Młodzież z kasy VII i VIII bierze udział w programie profilaktyczno – wychowawczym „Zrozumieć siebie i innych”. Program ten pomaga rozwijać umiejętności radzenia sobie
z naciskiem grupowym, uczy asertywnego odmawiania, odpowiedzialnego podejmowania decyzji. Zajęcia warsztatowe integrują grupę, umożliwiają zdobywanie pozytywnych doświadczeń społecznych, rozwijają umiejętności radzenia sobie ze stresem, promują zdrowy styl życia, wolny od uzależnień, uczą kreatywnego myślenia.

Dzięki współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną uczniowie biorą udział
w programach profilaktycznych „Nie pal przy mnie, proszę”, „Trzymaj formę”, „Smak życia, czyli debata o dopalaczach”. Celem tych programów jest rozwijanie wśród uczniów poczucia własnej wartości, dostarczenie wiedzy na temat zdrowia, uzależnień i możliwości dokonywania wyborów, korzystnych dla rozwoju młodego człowieka.