Działania profilaktyczno – wychowawcze

Podejmując działania profilaktyczno – wychowawcze szczególną uwagę zwracamy
na promocję zdrowego stylu życia, wolnego od uzależnień, rozwijanie wśród uczniów umiejętności niezbędnych w kontaktach z innymi ludźmi, takich jak tolerancja, otwartość, życzliwość, empatia, bezinteresowność, szacunek dla innych, rozwijanie umiejętności panowania nad własnymi emocjami (złością, agresją), asertywności.

Tak jak co roku dzieci i młodzież biorą udział w Ogólnopolskiej Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”.

Uczniowie z klas I – VIII, w miarę potrzeb, uczestniczą w programie „Pomocna dłoń”. Program obejmuje następujące zagadnienia: integrację grupy, pokojowe rozwiązywanie konfliktów, radzenie sobie z negatywnymi emocjami, umiejętność okazywania uczuć, zasady pracy w grupie, umiejętność odmawiania, efektywne porozumiewanie się w grupie rówieśniczej. Uczniowie podczas tych zajęć zdobywają pozytywne doświadczenia społeczne, uczą się wyrażać swoje poglądy i uczucia.

Dzieci z oddziału przedszkolnego biorą udział w programie promocji zdrowia psychicznego „Przyjaciele Zippiego”. Program poświęcony jest kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności psychospołecznych, uczy różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu oraz doskonali relacje dzieci z innymi ludźmi.

Uczniowie z kl. I – III uczestniczą w profilaktycznych zajęciach warsztatowych „Po co nam emocje?” poświęconych umiejętności odczytywania emocji u innych osób, uczący współpracy
w grupie.
Uczniowie z kl. IV – VIII biorą udział w warsztatach profilaktycznych Co to znaczy być odpowiedzialnym?, Skąd się bierze agresja w sieci?. Warsztaty poświęcone są rozwijaniu umiejętności analizy problemów pod kątem odpowiedzialności za nie, zapoznaniu uczniów
z mechanizmami wpływającymi na nasze zachowania w internecie.
Dla uczniów z kl. IV – VIII prowadzone są warsztaty „Jak się uczyć, żeby się nauczyć?, poświęcone czynnikom efektywnego uczenia się i zapamiętywania, skutecznym metodom ułatwiającym naukę.

W klasach IV i V kontynuowany jest program profilaktyczno – wychowawczy „Silni razem”. Uczniowie podczas zajęć rozwijają swoje umiejętności w zakresie radzenia sobie
z negatywnymi emocjami, uczą się tolerancji, życzliwości, empatii, podnoszą poczucie własnej wartości.

Młodzież z kasy VIII bierze udział w programie profilaktyczno – wychowawczym „Zrozumieć siebie i innych”. Program ten pomaga rozwijać umiejętności radzenia sobie
z naciskiem grupowym, uczy asertywnego odmawiania, odpowiedzialnego podejmowania decyzji. Zajęcia warsztatowe integrują grupę, umożliwiają zdobywanie pozytywnych doświadczeń społecznych, rozwijają umiejętności radzenia sobie ze stresem, promują zdrowy styl życia, wolny od uzależnień, uczą kreatywnego myślenia.

Dzięki współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną uczniowie biorą udział w programach profilaktycznych „Nie pal przy mnie, proszę”, „Trzymaj formę”, „Smak życia, czyli debata o dopalaczach”, Bieg po zdrowie”, „Wirosoochrona”. Celem tych programów jest rozwijanie wśród uczniów poczucia własnej wartości, dostarczenie wiedzy na temat zdrowia, uzależnień i możliwości dokonywania wyborów, korzystnych dla rozwoju młodego człowieka.